WSZYSTKO, CO SŁYSZAŁEŚ O DYSKRYMINACJI I MOBBINGU TO NIEPRAWDA.


PRAWO HR, D&I / czwartek, Wrzesień 24th, 2015

Wiele osób myli te pojęcia. Co gorsza, wielu prawników również nie potrafi ich odróżnić. Ty prawdopodobnie też.

 

Na pewno spotkałeś się z takimi opiniami:

„trudno odróżnić mobbing od dyskryminacji”,

„granica pomiędzy tymi pojęciami nie jest zbyt ostra”

„te pojęcia są trudne do sprecyzowania”.

Albo jeszcze inaczej: „dyskryminacja to forma mobbingu”, „niczym się między sobą nie różnią”.

Otóż, to wszystko nieprawda.

Różnice są i to wyraźne. Ale jest ich tylko kilka.
Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wytłumaczył ci czym jest mobbing i czym jest dyskryminacja. Załóżmy, że słuchałeś o tym z wypiekami na twarzy przez ostatnie 6 godzin. Pokażę Ci, co z tego chaosu informacji jest najważniejsze, przed Tobą checklista:

 1. Nierówne traktowanie vs nękanie i zastraszanie
  Dyskryminacja to nieuzasadnione nierówne traktowanie ze względu na pewną cechę (np. płeć, wiek, niepełnosprawność, religia, przekonania polityczne).

Ma kilka form:
Dyskryminacja bezpośrednia
Dyskryminacja pośrednia
Molestowanie
Molestowanie seksualne
Zachęcanie do dyskryminacji
Działania odwetowe

Mobbing to uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie, wywołujące zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Powoduje lub ma na celu poniżenie, ośmieszenie, izolowanie, eliminację z zespołu.
W przeciwieństwie do dyskryminacji nie ma różnych form.

 1. Słowo kluczowe: cecha
  Dyskryminacja to działanie spowodowane cechą konkretnej osoby lub grupy (np. płeć, wiek, niepełnosprawność, religia, przekonania polityczne), na przykład:

– zwolnienie z pracy kobiety w pierwszym dniu po powrocie z urlopu macierzyńskiego (cecha: płeć)
– szykanowanie i obrażanie mężczyzny po 60tce, że nie nadaje się już do pracy bo jest na to za stary (cecha: wiek)

Mobbing nie dzieje się ze względu na cechę, dzieje się bez przyczyny, na przykład:
– szykanowanie i obrażanie pracownika, że nie nadaje się już do pracy i żeby lepiej sam się zwolnił (cecha: brak)

 1. Czas trwania
  Dyskryminacja to już jednorazowe działanie.
  Mobbing to działanie długotrwałe i uporczywe.
 1. Różne prawa w sądzie
  W sprawie dot. dyskryminacji to podmiot dyskryminujący musi udowodnić, że do niej nie doszło.
  W sprawie dot. mobbingu to pracownik jest obowiązany udowodnić, że mobbing miał miejsce.

 2. Najważniejsze:
  Dyskryminacja może się pojawić w pracy przy zatrudnieniu na umowę o pracę, ale też na podstawie umowy o dzieło, zlecenia, o współpracę, przy dokonywaniu zakupów, rezerwacji pokoju w hotelu, zawieraniu umowy najmu, udziału w szkoleniu, korzystaniu z usług medycznych.

Mobbing występuje tylko w zatrudnieniu, a ochroną objęte są tylko osoby pracujące na podstawie umowy o pracę.

Jeśli nadal masz chaos, napisz do mnie.

Dodaj komentarz