METAMORFOZY PRAWA PRACY – ZMIANY OD WRZEŚNIA 2016 I STYCZNIA 2017


PRAWO PRACY I HR / poniedziałek, Wrzesień 12th, 2016

Właśnie nadchodzą kolejne już w tym roku ważne zmiany w prawie pracy.W życie wejdą w dwóch pakietach: część przepisów zacznie obowiązywać od 1 września 2016 r., a inne od 1 stycznia 2017 r. Zobacz, co musisz wiedzieć o najnowszych zmianach, zarówno jako pracownik, jak i szef.

Sierpień 2016: zatrudnianie kobiet

Zacznijmy od tego, że część większych zmian wprowadzonych w drugiej połowie roku już obowiązuje. Mowa o przepisach dotyczących prac, jakie mogą wykonywać kobiety. Od 3 sierpnia 2016 r. znowelizowany art. 176 kodeksu pracy stanowi, że zabronione jest zatrudnianie kobiet w ciąży lub karmiących dziecko do prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią. To zmiana, która wpłynie na życie wielu kobiet, bo ogranicza krąg kobiet niemogących wykonywać uciążliwych prac. Przed zmianą zakaz określony w art. 176 kodeksu pracy dotyczył wszystkich kobiet, podczas gdy dzisiaj wykonywania pewnych prac zabrania się jedynie kobietom w ciąży lub karmiącym matkom.

Ta zmiana to odpowiedź na zastrzeżenia Komisji Europejskiej zgłoszone do art. 176 kodeksu pracy i wykazu prac wzbronionych kobietom, uznające je za niezgodne z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Dotychczas ustawodawca ograniczając dostęp kobietom do niektórych prac kierował się odmiennością budowy organizmu kobiety i mniejszą wydolnością fizyczną niż mężczyzny. Od teraz szczególne warunki wykonywania pracy należy zastosować jedynie do kobiet znajdujących się w szczególnych, pod względem fizycznym i fizjologicznym, warunkach, tj. będących w ciąży i karmiących matkom.

 

 

To tylko fragment. Cały tekst przeczytasz w Sukcesie Pisanym Szminką.

 

Dodaj komentarz