INNOWACYJNI PARTNERZY


NOWE TECHNOLOGIE / sobota, Styczeń 14th, 2017

Początek roku to okazja do podsumowań. I tak, 2016 rok przyniósł dużo zmian i kilka rewolucji w przepisach prawa. Jedną z nich są zmiany w prawie zamówień publicznych, w tym wprowadzenie partnerstwa innowacyjnego – instrumentu, który ma potencjał, aby stać się stymulatorem innowacyjności.

Nowość w zamówieniach publicznych

28 lipca 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, która wprowadziła m.in. partnerstwo innowacyjne jako nowy tryb dokonywania zakupów przez instytucje publiczne. Polega ono na tym, że podmiot publiczny zamawia produkt, usługę lub roboty budowlane o innowacyjnym charakterze.

W świetle ustawy (i dyrektywy 2014/24/UE) przez innowacyjny należy rozumieć nowy lub znacznie udoskonalony produkt, usługę lub proces, w tym proces produkcji, budowy lub konstrukcji, nową metodę marketingową lub nową metodę organizacyjną w działalności gospodarczej, organizowaniu pracy lub relacjach zewnętrznych.
Mówiąc inaczej: w tym trybie można zamówić jedynie produkt, którego nie ma jeszcze na rynku, a ma dopiero powstać w ramach zawiązanego partnerstwa. I tu może pojawić się trudność po stronie zamawiającego: przed ogłoszeniem będzie musiał dokonać szczegółowej analizy rynku w celu ustalenia, że poszukiwane rozwiązanie odpowiadające na potrzebę zamawiającego nie jest na nim już dostępne.

Ten tryb składa się z kilku etapów, w których zamawiający:
1) zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w postępowaniu do składania ofert wstępnych,
2) prowadzi z nimi negocjacje,
3) zaprasza do składania ofert na opracowanie innowacyjnego produktu, usług lub robót budowlanych niedostępnych na rynku oraz ich sprzedaż.

Partnerstwo innowacyjne zainteresuje startupy: oceniając spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zamawiający uwzględnia w szczególności zdolności wykonawców w zakresie badań i rozwoju oraz opracowywania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług lub robót budowlanych a nie tylko doświadczenia w tym zakresie. I możliwość sfinansowania działań z zakresu R&D jest największą zaletą tego trybu. Partnerstwo innowacyjne składa się bowiem z etapów odpowiadających kolejności działań w procesie badawczo-rozwojowym. Znajduje się tu miejsce zarówno na opracowanie prototypów, jak i na wytworzenie i wdrożenie produktu.

To tylko fragment artykułu. Cały tekst przeczytasz w serwisie Sukces Pisany Szminką.

Dodaj komentarz