CZY TRZEBA PODAWAĆ W CV INFORMACJĘ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?


PRAWO HR, MOBBING, DE&I / wtorek, czerwiec 16th, 2020

W drugim artykule w cyklu Poszukiwanie Pracy przyjrzyjmy się kwestii informowania potencjalnego pracodawcy o niepełnosprawności.

Czy pracodawca może zażądać podania informacji o niepełnosprawności?

Pracodawca nie ma prawa żądać od Ciebie podania informacji o niepełnosprawności. Zobacz dlaczego.

Jest tylko kilka kwestii, których pracodawca może żądać i zgodnie z art. 221 § 1 kodeksu pracy są nimi:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) data urodzenia;

3) dane kontaktowe wskazane przez kandydata/kandydatkę (czyli wybierasz samodzielnie czy ma to być numer telefonu, czy email, a może oba kanały komunikacji z Tobą i co ważne – nie musisz podawać adresu zamieszkania).

4) wykształcenie;

5) kwalifikacje zawodowe;

6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Jak widzisz, w tym katalogu nie ma informacji o niepełnosprawności. Co prawda, kodeks pracy w art. 221 § 4 określa, że pracodawca może żądać podania też innych informacji, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Ale nie istnieje przepis prawa, który nakładałby obowiązek informowania w CV lub w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej o niepełnosprawności.

Kwestię przekazania informacji o niepełnosprawności reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Ustawa w art. 2b ust. 2 wyraźnie określa, że przedstawienie pracodawcy dokumentów potwierdzających dane osobowe o stanie zdrowia jest dobrowolne. Nie ma zatem obowiązku informowania na etapie rekrutacji o niepełnosprawności.

Czy mogę podać informację o niepełnosprawności lub dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności do mojej aplikacji?

Orzeczenie o niepełnosprawności zawiera w sobie informacje o stanie zdrowia. Stan zdrowia należy do szczególnych kategorii danych osobowych, o których mówi art. 9 RODO. Takie dane mogą być przetwarzane w rekrutacji za Twoją wyraźną zgodą i tylko, gdy ich przekazanie następuje z Twojej inicjatywy.

To Ty decydujesz o tym, co – poza tą listą, którą widzisz wyżej – umieścić w CV. W przypadku niepełnosprawności jest to wyłącznie Twoja decyzja, czy poinformujesz o niej potencjalnego pracodawcę. Podanie niepełnosprawności jest prawem a nie obowiązkiem kandydata/kandydatki.

 

 

Artykuł jest elementem cyklu artykułów Poszukiwanie Pracy przygotowanym przeze mnie we współpracy z Ewą Mazurczyk – Jankowską z Gruby HR.

W tym cyklu codziennie przez 2 tygodnie od 15 czerwca publikujemy artykuły o tym, jak prowadzić rekrutację zgodnie z prawem. Dotykamy także ważnego tematu redukcji zatrudnienia. Cykl skierowany jest do osób poszukujących pracy oraz do pracowników HR i rekruterów.

Jeśli masz pytania lub refleksje dotyczące swoich doświadczeń w rekrutacji koniecznie daj mi znać w komentarzu lub mailu – mój adres to monika.wieczorek@wieczorek.legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz