4 WAŻNE ZMIANY W PRAWIE W 2016 R., KTÓRE MUSISZ ZNAĆ


BIZNES NA CODZIEŃ, EQUALITY & DIVERSITY, NOWE TECHNOLOGIE / czwartek, Grudzień 31st, 2015

Grant Thornton, firma doradczo – audytorska, obliczyła, że w III kwartale 2015 r. w Polsce weszło w życie łącznie 6548 stron maszynopisu nowego prawa. To może nie więcej, niż najgrubsza książka na świecie (Das dickste Buch des Universums, ponad 50 000 stron), ale wystarczająco dużo, żeby zagubić się w gąszczu przepisów i stracić wątek. Dlatego zrobiłam przegląd zmian w prawie i wiele zmieniających się przepisów pogrupowałam w 4 najważniejsze kategorie zmian, które wejdą w życie w 2016 r.

Cyfrowa rewolucja w sądach

 

Od pewnego czasu cyfryzacja dosięga także prawo. Można już załatwić sprawę w urzędzie za pośrednictwem internetu (system ePUAP) oraz wnieść pozew do e-Sądu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Od września 2016 r. możliwość podjęcia działań przez internet obejmie również inne postępowania cywilne. Będzie można wnosić pisma procesowe za pośrednictwem stworzonego dla tych celów portalu internetowego, a sąd będzie mógł – jeśli strona postępowania wyrazi taką chęć – doręczać pisma procesowe i orzeczenia elektronicznie. Nie jest niespodzianką, że te zmiany dotyczą tylko postępowań, które zostaną wszczęte po wejściu w życie ustawy zmieniającej kodeks postępowania cywilnego, czyli właśnie od września 2016 r. Postępowania wszczęte wcześniej będą toczyły się na starych zasadach. Oczywiście nadal będzie można komunikować się z sądem w tradycyjnej formie pisemnej, nowelizacja nie wprowadza przymusu korzystania z internetu 😉

Nastaną również czasy wideokonferencji w sądach – będzie możliwe przeprowadzenie rozprawy z udziałem osób znajdujących się w tym samym czasie w innym sądzie. To szczególnie ważna zmiana dla osób wezwanych do stawienia się w charakterze świadka do odległego miasta.

 

Więcej zgłoszeń znaków towarowych

 

Kontynuacją zmian w prawie własności przemysłowej wprowadzonych od 1 grudnia 2015 r. (tzw. listy zgody) będą zmiany, które wejdą w życie 15 kwietnia 2016 r. W nowym stanie prawnym usprawniony zostanie system uzyskiwania praw na znaki towarowe.

Zmiana wprowadza system sprzeciwowy – Urząd Patentowy będzie badał jedynie formalno – prawnie w zakresie występowania bezwzględnych przesłanek udzielenia ochrony. Nie będzie więc badał, czy występuje kolizja z wcześniejszymi znakami. Jeżeli właściciele podobnych znaków nie będą zgadzać się na udzielenie prawa ochronnego na ten znak, będą mogli wnieść sprzeciw.

To duża zmiana, poprzednio Urząd Patentowy sam oceniał, czy może dojść do kolizji z wcześniej zgłoszonymi oznaczeniami.

Nowością będzie również możliwość dochodzenia ochrony praw autorskich w sytuacji, kiedy prawa z rejestracji wzoru wygasną.

Na nowych zasadach postępowanie będzie prostsze, szybsze i tańsze. Trudność może rodzić jedynie konieczność monitorowania zgłaszanych przez innych znaków towarowych.

 

Ratunek dla firm w kryzysie finansowym

 

1 stycznia 2016 r. wchodzą zmiany w prawie upadłościowym. Tego dnia wchodzi również w życie nowa ustawa – prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy pozwolą przedsiębiorcom znajdującym się w kryzysie finansowym uniknąć upadłości, a członkom zarządów umożliwią realną reakcję bez niepotrzebnego i pospiesznego obciążenia ich odpowiedzialnością za długi spółki.

Przede wszystkim, spółka w kryzysie finansowym, zamiast jak dotychczas składać wniosek o ogłoszenie upadłości, będzie mogła podźwignąć firmę oraz ochronić jej kapitał intelektualny i miejsca pracy dzięki złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego. Możliwe będzie skorzystanie z jednego z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych:

– postępowania o zatwierdzenie układu,

– przyspieszonego postępowania układowego,

– postępowania układowego,

– postępowania sanacyjnego.

Zmiana ma również drugą stronę medalu – w korzystniejszej sytuacji znajdą się wierzyciele spółki, którzy dzięki postępowaniu restrukturyzacyjnemu będą mogli być skuteczniej zaspokojeni.

Większą ochronę uzyskają również członkowie zarządu, którzy dotychczas mieli dwa tygodnie od ujawnienia się niewypłacalności na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W innym przypadku narażeni byli na osobistą odpowiedzialność za długi spółki. Zmiana przewiduje, że stan niewypłacalności to nie jak dotąd 2 niezapłacone faktury, ale sytuacja, kiedy zaległości finansowe wynoszą 3 miesiące lub przekraczają wartość majątku przez okres dwóch lat. Członek zarządu, aby uwolnić się od odpowiedzialności za długi spółki będzie miał natomiast więcej czasu – bo aż miesiąc na złożenie wniosku.

 

Nowości dla umów na czas określony

 

W 2016 r.  wchodzą też w życie zmiany w prawie pracy. Dotyczą przede wszystkim najwrażliwszej i najszerzej komentowanej sfery stosunków pracy, tzn. umowy na czas określony – te zmiany wejdą w życie 22 lutego 2016 r. Inaczej niż dotychczas pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko 3 umowy na czas określony – łącznie maksymalnie na 33 miesiące. Wcześniej przepisy prawa ograniczały to do 2 umów, ale nie wskazywały na jak długo umowy na czas określony mogły być zawierane, co w praktyce często powodowało zawieranie wieloletnich kontraktów właśnie na czas określony. Zmiana nie obejmie wszystkich pracowników – wyłączeni będą pracownicy zatrudnieni na zastępstwo, do prac sezonowych, do pracy w placówkach zagranicznych i na czas kadencji.

Zmienią się również zasady dotyczące okresu wypowiedzenia: nie będzie miał znaczenia już rodzaj umowy, tylko czas jej trwania. Bez względu na to, czy będziemy mieć do czynienia z umową na czas określony czy nieokreślony okres wypowiedzenia będzie wynosił dwa tygodnie przy umowach zawartych na krócej niż pół roku, miesiąc przy umowach trwających dłużej niż pół roku, a w przypadku okresu zatrudnienia wynoszącego 3 lata wypowiedzenie będzie trwało 3 miesiące.

Zachowana została jednak dotychczasowa zasada, że w przeciwieństwie do umowy na czas niekreślony, wypowiedzenia umowy na czas określony nie trzeba uzasadnić.

Od 2 stycznia 2016 r. inaczej będą także wyglądały uprawnienia rodzicielskie. Przede wszystkim zlikwidowany zostanie dodatkowy urlop macierzyński, a w zamian wydłużeniu ulegnie urlop rodzicielski. Będzie wynosił 32 tygodnie lub 34 w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Dodaj komentarz